Titreşim Yalıtımı Nedir?

Titreşim yalıtımı teknik olarak bir nesneyi titreşim kaynağından izole etmek olarak tanımlanır. Titreşim birçok alanda istenmeyen bir durumdur. İnsanlar endüstriyel kullanım için makineler üretmeye başladığından beri mühendisler, özellikle motorlar güç sağlamaya başladığında oluşan yüksek titreşim nedeniyle, titreşim azaltma ve titreşim yalıtımı sorunları ile uğraşmaktadır. Son 15-20 yılda tamamen yeni bir teknoloji ve modern cihazlarla yüksek titreşim araştırılmaya başlandı ve bunun sonucunda ise uygun yalıtım sistemleri geliştirildi.

Darbe veya gürültüye maruz kalan tüm nesneler sallanır. Bu da ekipmanda fiziksel hasar oluşmasına neden olabilir. Bilindiği gibi gürültü ve titreşim, insanlar üzerinde çeşitli olumsuz etkilere neden olmaktadır. Her nesne bir titreşim kaynağıdır. Titreşim birçok makinede görülen bir sorundur ve zamanla hasarlara neden olur.

Güç Sistemi Analizi Nedir?

Güç sistem analizi; elektrik üretim, iletim ve dağıtım şebekesi sistemleri çeşitli programlar aracılığıyla simüle edilmekte ve farklı senaryolara göre analiz edilmektedir.

Dizel Jeneratör Nedir?

Jeneratörler, elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin sürekliliğini sağlamak için en ideal makinelerdir.